Prop. 2016/17:119 Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen
   
 
Titel:Prop. 2016/17:119 Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen
Utgivningsår:2017
Omfång:74 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617119
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:119
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår i propositionen en ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen.

Enligt förslaget ersätts den nuvarande lagen om medling i vissa upphovsrättstvister av en ny lag med samma namn. Den nya medlingslagen syftar till att öka rättssäkerheten och förutsebarheten i samband med medling. Handläggningen av ärenden enligt lagen flyttas från regeringen till patent- och marknadsdomstolarna. Det klargörs vem som ska kunna utses till medlare och under vilka förutsättningar medling ska komma i fråga. Enligt den föreslagna lagen ska domstolen också bestämma en tidsgräns för när medlingen senast ska vara avslutad.

I propositionen föreslår regeringen också att det inte längre ska ställas något krav på särskilt tillstånd från regeringen för rätten för vissa arkiv och bibliotek att kopiera verk för att bevara dem. Bibliotek och sådana organisationer som arbetar för delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska heller inte behöva särskilt tillstånd från regeringen för att bland annat få göra talböcker till förmån för personer med funktionsnedsättning.

Den nya medlingslagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB