Prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor
   
 
Titel:Prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor
Utgivningsår:2017
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617112
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:112
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny bärighetsklass, BK4, som möjliggör färd med tyngre fordon och fordonskombinationer än vad som är möjligt i dag. Det föreslås att den nya bärighetsklassen införs genom att betydelsen av beteckningen bärighetsklass i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner utökas med en ny klass, BK4.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB