Prop. 2016/17:117 Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer
   
 
Titel:Prop. 2016/17:117 Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer
Utgivningsår:2017
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617117
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:117
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det ska vara möjligt för kollektiva förvaltningsorganisationer att i sina stadgar begränsa medlemmarnas rätt att företrädas av ombud vid stämman. De nya reglerna skapar förutsättningar för en enklare hantering av fullmakter och begränsar också riskerna för att ombudsrätten missbrukas.

Upphovsmän och andra rättighetshavare överlåter till kollektiva förvaltningsorganisationer att företräda dem i vissa sammanhang, till exempel genom att utfärda licenser till användare. De kollektiva förvaltningsorganisationerna är ofta föreningar som ägs av rättighetshavarna själva. De viktigaste besluten i en sådan organisation fattas vid stämman, där medlemmarna kan delta och rösta personligen eller genom ombud.

Till skillnad från i andra föreningar finns i dag inte någon möjlighet för kollektiva förvaltningsorganisationer att begränsa rätten att anlita ombud. Ett och samma ombud kan företräda ett obegränsat antal medlemmar. Det kan vara betungande för organisationerna att hantera ett stort antal fullmakter och det finns en risk för att regelverket missbrukas av den som vill skaffa sig ett otillbörligt inflytande över verksamheten.

I propositionen föreslår regeringen att det ska vara möjligt att begränsa medlemmarnas rätt att företrädas av ombud vid stämman. Bestämmelserna innebär att organisationerna i sina stadgar kan bestämma vem som får vara ombud och hur många medlemmar ett ombud får företräda, under förutsättning att det inte hindrar medlemmarna från att delta i beslutsfattandet på ett lämpligt och effektivt sätt.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.
 
  © 2017 Jure AB