Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2016-17 Nr 3
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2016-17 Nr 3
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2017
Omfång:242 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT161703
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2016/17:3
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 242 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

- EU:s kvarstadsförordning på bankmedel
Mikael Berglund

- En icke-konfessionell skola – Ett förbud mot ensidig påverkan och indoktrinering
Hedvig Bernitz

- Tredjemansskada vid upphörande av lokalhyresavtal
Erika P Björkdahl

- Emissionsgarantimålet NJA 2016 s. 107; nu fråga om domvilla och resning samt lämplig domstol för vissa extraordinära ärenden
Torgny Håstad

- Kärnfamiljsideal och fri familjebildning – oförenliga utvecklingsspår i den svenska familjerätten?
Pernilla Leviner

- Avtalsrätt efter historiens slut
Joel Samuelsson

Expertgranskad artikel
- Samtyckets betydelse vid polisiära åtgärder som motsvarar kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar. Del I
Mattias Hjertstedt

- Investeringsbaserad gräsrotsfinansiering – En expanderande marknad utan reglering
Elif Härkönen

Rättsfall
- Avdrag för inköpsutgifter vid utbytesförverkande
Gustaf Almkvist

- Påföljdsbestämning vid oklar ålder
Simon Andersson

- Likgiltighetsuppsåtet igen – en ny dom som inte kommer att bli vägledande?
Suzanne Wennberg

Skiljedomsrätt
- Vilken betydelse har prejudikat om domvilloklagan för bedömningen av klandermål rörande handläggningsfel? Del I
Lars Heuman

Recension
- Bengt Domeij, Från anställd till konkurrent – Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler, Wolters Kluwer 2016, 473 s.
Sören Öman

- Emil Elgebrant, Kryptovalutor – Särskild rättsverkan vid innehav av Bitcoins och andra liknande betalningsmedel, Wolters Kluwer, 2016, 134 s.
Aron Verständig

- Ann-Sofie Henrikson, Överskuldsatt och skyldig – En rättsvetenskaplig analys av konsumentskyddet mot överskuldsättning (ak.avh.), Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, nr 34, 2016, 467 s.
Johan Bärlund

- Lydia Lundstedt, Territoriality in Intellectual Property Law (ak.avh.), Stockholms universitet 2016, 585 s.
Marcus Norrgård

- Personskadelitteratur, Madeleine Randquist (red.), Ersättning vid personskada, Studentlitteratur 2016, 947 s. och Fredrik Jönsson, Praktisk personskaderätt, Jure Förlag 2013, 223 s.
Erland Strömbäck

Debatt
- Forskningssituationen inom den svenska fastighetsrätten
Elisabeth Ahlinder
 
  © 2017 Jure AB