Prop. 2016/17:120 Genomförande av sjöfolksdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2016/17:120 Genomförande av sjöfolksdirektivet
Utgivningsår:2017
Omfång:85 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617120
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:120
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794, vilket ger sjöfolk i huvudsak samma arbetsrättsliga rättigheter som andra arbetstagare har sedan tidigare.

I lagen (2011:427) om europeiska företagsråd föreslås en ny regel om
att möten med en förhandlingsdelegation eller ett europeiskt företagsråd
om möjligt ska planeras så att ledamöter eller suppleanter i ett sådant
organ som har befattning ombord kan delta fysiskt eller på distans.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017.
 
  © 2017 Jure AB