Prop. 2016/17:159 Avlägsnande
� en ny form av särskild handräckning
   
 
Titel:Prop. 2016/17:159 Avlägsnande � en ny form av särskild handräckning
Utgivningsår:2017
Omfång:90 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617159
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:159
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en ny form av särskild handräckning som ska tillämpas vid ett otillåtet besittningstagande när den sökande vill att den svarande ska flytta från hans eller hennes mark, byggnad eller liknande. Förslagen syftar till att göra det enklare för bland andra markägare att få tillbaka besittningen till sin mark, samtidigt som de som uppehåller sig på platsen tillförsäkras en rättssäker process.

Det nya, mer effektiva förfarandet ska kallas för avlägsnande. För att underlätta för markägaren att få en ansökan om avlägsnande prövad av Kronofogdemyndigheten ska det under vissa förutsättningar vara möjligt att ansöka om avlägsnande utan att behöva lämna uppgifter om vilka de svarande är. Avlägsnandet ska kunna genomföras mot personer som har tillkommit efter att ansökan lämnades in. Kronofogdemyndigheten ska även göra en proportionalitetsbedömning vid prövningen av en ansökan om avlägsnande.

Särskilda bestämmelser införs som skyddar rättssäkerheten vid ett avlägsnande. Kronofogdemyndigheten ska bland annat göra en intresseavvägning när myndigheten prövar hur och när ett avlägsnande ska genomföras. Myndigheten kan även meddela anstånd med avlägsnandet. Särskild hänsyn ska tas till om det finns barn på platsen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB