NJA I 2016
� Inbunden årsvolym
   
 
Titel:NJA I 2016 � Inbunden årsvolym
Utgivningsår:2017
Omfång:1208 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139020127
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Nytt juridiskt arkiv Avd. I Tidskrift för lagskipning
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 2750 SEK exkl. moms

 

I NJA I publiceras avgöranden från Högsta domstolen. Varje år publiceras ett hundratal referatfall, dvs. prejudikat, som refereras mer fullständigt. Avgöranden som saknar prejudikatintresse publiceras i en notisavdelning.
 
  © 2017 Jure AB