Prop. 2016/17:162 Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)
   
 
Titel:Prop. 2016/17:162 Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)
Utgivningsår:2017
Omfång:1706 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617162
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:162
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 1194 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås bland annat ändringar i lagen om värdepappersmarknaden, som dels syftar till att genomföra EU-direktiv om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (MiFID II), dels bedöms nödvändiga med anledning av EU- förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (MiFIR). Lagändringarna är omfattande och innebär både ändring av nuvarande regler och införande av nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument.

I propositionen föreslås, med anledning av MiFID II och MiFIR, även ändringar i offentlighets- och sekretesslagen och följdändringar i flera andra lagar.
 
  © 2017 Jure AB