Muslimsk familjerätt
� i svenskt perspektiv
   
 
Författare:Schiratzki Johanna
Titel:Muslimsk familjerätt � i svenskt perspektiv
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:155 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139105342
Ämnesord:Familjerätt , Utländsk rätt

SLUT på förlag

 

Detta är en allmän bakgrund till islam och muslimsk rätt samt till den internationella privaträtten. Här presenteras den muslimska familjerättens regler representerad av gällande iransk rätt. Vidare redogörs för ett antal intervjuer, dels med personer av iransk börd som beskriver hur deras liv konkret har påverkats av muslimsk rätt, dels med svenskar som arbetar professionellt med familjekonflikter.
 
  © 2017 Jure AB