MER Anläggning 17
� Mät- och ersättningsregler - anläggningsarbeten med mall till mängdförteckning
   
 
Titel:MER Anläggning 17 � Mät- och ersättningsregler - anläggningsarbeten med mall till mängdförteckning
Utgivningsår:2017
Omfång:589 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173338226
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 3390 SEK exkl. moms

 

MER Anläggning 17 innehåller Mät- och Ersättningsregler för dig som bland annat upprättar mängdförteckningar för anläggningsarbeten. MER Anläggning utges i ny version vart tredje år. MER Anläggning 17 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA och RA Anläggning 17.

Några av nyheterna i MER Anläggning 17:

- tabellen Skrivsätt i mängdförteckning har förtydligats, dessutom har den ändrats med avseende på att det inte längre går att ha BJ, YC och YU som allmänna kostnader
- exempelmallen i MER har utökats och uppdaterats
- stycket angående Principer för mätning har förtydligats med figurer för att skilja på beställt och ej beställt, ändrat utförande
- regeln om ”överraskningsberg” har utgått
- hantering av block har ändrats där indelning numer görs i jordfasta respektive icke jordfasta sido- och bottenblock.

Totalt har det gjorts cirka 350 ändringar i BSAB-koderna.
 
  © 2017 Jure AB