AMA Anläggning 17
� Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten
   
 
Titel:AMA Anläggning 17 � Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten
Utgivningsår:2017
Omfång:927 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173338202
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 3390 SEK exkl. moms

 

AMA Anläggning är referensverket som används vid upprättande av tekniska beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 17 har uppdaterats parallellt med arbetet med RA Anläggning 17 och MER Anläggning 17.

I AMA Anläggning 17 finns nu omfattande förändringar för att anpassa till vad som är relevant för branschen att ställa krav på i dag.

Några viktiga nyheter i AMA Anläggning 17:

- området förorenad jord har fått en omfattande översyn med nya begreppsbenämningar och uppdaterade texter
- hela avsnittet om träbroar har setts över och fått nya koder och kravtexter för bland annat plåtbeklädnad, ett flertal nya figurer har tillkommit
- det har införts nya koder för förankringar av konstruktioner som exempelvis spont
- avsnittet fyllning mot bro har omarbetats och kompletterats med nya figurer
- i bergavsnittet har det införts en tabell för laddningskoncentration kopplad till teoretisk skadezon.

Totalt har det gjorts cirka 350 ändringar i BSAB-koderna.
 
  © 2017 Jure AB