RA Anläggning 17
� Råd och anvisningar till AMA Anläggning 17
   
 
Titel:RA Anläggning 17 � Råd och anvisningar till AMA Anläggning 17
Utgivningsår:2017
Omfång:688 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173338219
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 3390 SEK exkl. moms

 

RA Anläggning 17 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. RA Anläggning 17 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 17 och MER Anläggning 17.

Några nyheter i RA Anläggning 17:

- området förorenad jord har fått en omfattande översyn med uppdaterade texter
- hela avsnittet om träbroar har setts över och fått nya koder och texter för bland annat plåtbeklädnad, nya figurer har tillkommit
- för de bitumenbundna lagren har underindelningen i ”Nybyggnad” och ”Underhåll” på kodnivå tagits bort
- för att underlätta beskrivningsarbetet har ännu fler hänvisningsråd till andra koder införts i RA.

Totalt har det gjorts cirka 350 ändringar i BSAB-koderna.
 
  © 2017 Jure AB