Ds 2017:13 Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning
   
 
Titel:Ds 2017:13 Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning
Utgivningsår:2017
Omfång:58 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245989
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:13
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Utredningsuppdraget gäller den begränsade frågan hur skadestånd ska bestämmas vid brister i finansiell rådgivning till konsumenter, något som för närvarande regleras i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (LFR). Promemorian utgår från att skadeståndsansvaret liksom nu ska förutsätta styrkt uppsåt eller oaktsamhet.
 
  © 2017 Jure AB