Prop. 2016/17:186 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen
   
 
Titel:Prop. 2016/17:186 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen
Utgivningsår:2017
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617186
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:186
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Inhämtningslagen reglerar förutsättningarna för de brottsbekämpande myndigheterna att hämta in övervakningsuppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet.

En bestämmelse i lagen som ger Säkerhetspolisen möjlighet att inhämta sådana uppgifter för vissa samhällsfarliga brott är tidsbegränsad och upphör att gälla vid utgången av 2017. I propositionen föreslås att bestämmelsens giltighetstid förlängs till utgången av 2019.
 
  © 2017 Jure AB