Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet
Utgivningsår:2016
Omfång:380 sid.
Förlag:IJK
ISBN:9789198294033
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 419 SEK exkl. moms

 

Från och med den 1 januari 2017 gäller nya och skärpta krav på aktiva åtgärder för likabehandling och avseende lönekartläggning. I denna bok behandlas regelverket kring likabehandling och skyddet mot diskriminering i arbetslivet i de olika lagarna. Härutöver beskrivs och kommenteras aktuell rättspraxis på ett utförligt sätt, vilket gör att boken lämpar sig som såväl handbok som lärobok.

En sammanhållen diskrimineringslag gäller från och med den 1 januari 2009. Denna lag ersatte ett antal tidigare gällande lagar, nämligen jämställdhetslagen och de s.k. diskrimineringslagarna. Härutöver finns specialregler till skydd mot diskriminering i arbetslivet beträffande föräldralediga, tidsbegränsat anställda, deltidsarbetande och arbetstagare med soldatanställning.
 
  © 2017 Jure AB