Den svenska ungdomsbrottsligheten
   
 
Författare:Estrada Felipe , Flyghed Janne
Titel:Den svenska ungdomsbrottsligheten
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:377 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144119861
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 406 SEK exkl. moms

 

Ungdomsbrottslighet framstår som ett av de centrala problem­områdena i såväl kriminologisk litteratur som i svensk samhällsdebatt. Men hur väl stämmer den bild av ungdomsbrottslighet som finns tillgänglig i våra medier med verkligheten?

Syftet med denna antologi är att belysa centrala frågor kring ungdomsbrottslighet. Utifrån skilda perspektiv och metoder presenterar några av landets främsta experter på ungdomsbrottslighet sin forskning. De olika bidragen ger kunskap om ungdomsbrottslighetens omfattning, karaktär och utveckling, dess orsaker och förklaringar, samhällets åtgärder och reaktioner samt kriminalpolitiska strategier. I denna fjärde upplaga har innehållet omarbetats och uppdaterats.

Boken vänder sig i första hand till studerande på högskola inom kriminologi, socialt arbete och andra närliggande ämnen. Även yrkesgrupper som kommer i kontakt med ungdomar samt övriga med intresse för ungdomsfrågor och ungdomsbrottslighet kommer att finna boken användbar.
 
  © 2017 Jure AB