Redovisning i ett nötskal
   
 
Författare:Tagesson Torbjörn , Öhman Peter
Titel:Redovisning i ett nötskal
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:167 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144099903
Ämnesord:Ekonomi , Skatterätt

Pris: 398 SEK exkl. moms

 

Redovisning i ett nötskal är ett grundläggande läromedel i redovisning som i första hand riktar sig till andra än blivande ekonomer. Det kan vara tekniker, jurister, samhällsvetare, beteendevetare, humanister, läkare, politiker och egna företagare. Alla som tar del av innehållet i detta läromedel ska kunna förstå huvuddragen i företags och organisationers redovisningsrapporter och tolka informationen.

Efter ett introducerande kapitel följer en genomgång av resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse, noter och kassaflödesanalys. Därefter knyter författarna an till innehållet i tidigare kapitel och visar hur man med hjälp av olika nyckeltal kan bedöma och analysera den information som finns i en årsredovisning. Ett kapitel om krav och skäl till redovisningens stora betydelse och några utblickar avslutar boken. Varje kapitel innehåller frågor för reflektion samt faktarutor där centrala begrepp förklaras. Dessa finns också översatta till engelska och finns samlade i en ordlista.

Den nya upplagan är uppdaterad med anledning av förändringar i skattelagstiftning, årsredovisningslag samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Den är också ändrad utifrån nya regler om revision och revisionsplikt.

Som komplement till läroboken finns ett övningshäfte att ladda ner.
 
  © 2017 Jure AB