Prop. 2016/17:209 En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater
   
 
Titel:Prop. 2016/17:209 En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater
Utgivningsår:2017
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617209
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:209
Ämnesord:Processrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att möjligheten att utesluta en advokat ur advokatsamfundet utvidgas. Förslaget syftar till att säkerställa att advokater uppfyller lagens krav på lämplighet

Enligt nuvarande ordning finns det begränsade möjligheter att utesluta en advokat ur advokatsamfundet på grund av hans eller hennes agerande utanför advokatverksamheten. Förslaget innebär att en advokat som visar sig uppenbart olämplig att vara advokat genom att begå brott utanför advokatverksamheten ska uteslutas ur samfundet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB