Etik och juridik
� för psykologer och psykoterapeuter
   
 
Författare:Sverne Arvill Ebba , Hjelm Åke , Johnsson Lars-Åke , Sääf Christina
Titel:Etik och juridik � för psykologer och psykoterapeuter
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:361 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144103587
Ämnesord:Övrigt

Pris: 469 SEK exkl. moms

 

Denna uppskattade klassiker föreligger nu i sin sjätte upplaga och är kompletterad med avsnitt som behandlar bland annat den nya patientlagen (2014:821), patientsäkerhetslagen (2010:659), skollagen (2010:800) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Författarna går grundligt igenom de sekretess- och journalföringsfrågor som berör psykologer och psykoterapeuter. De etiska dilemman som dessa yrkesgrupper ställs inför belyses med exempel och fallbeskrivningar. I boken redovisas också den etik som är vägledande för vetenskaplig forskning inom ämnesområdet. Med sitt dubbla perspektiv väver boken samman etiken och juridiken på ett instruktivt och lättfattligt sätt.

Etik och juridik vänder sig till universitets- och högskolestuderande vid psykolog- och psykoterapeututbildningarna samt till yrkesverksamma psykologer och psykoterapeuter.
 
  © 2017 Jure AB