Juridiken och dess arbetssätt
� en introduktion
   
 
Författare:Zetterström Stefan
Titel:Juridiken och dess arbetssätt � en introduktion
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:172 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370178
Ämnesord:Allmän rättslära

SLUT på förlag

 

Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om:

- juristernas olika roller och uppgifter,
- rättskällornas tillkomst och funktion,
- metoden att tolka rättskällorna,
- domstolarnas organisation och arbetssätt,
- samt det juridiska språket.

Boken är främst avsedd för olika introduktionskurser i juridik. Den är anpassad som en handbok med handfasta råd för studenter. Innehållet är genomgående av praktisk natur, med ett stort antal exempel, råd och tips för den som skall lösa olika juridiska uppgifter.
 
  © 2017 Jure AB