Rättsfallssamling i svensk bolagsrätt
   
 
Författare:Berglund Mikael , Elgebrant Emil , Karlsson-Tuula Marie , Nerep Erik , Persson Annina H. , Östling Leif
Titel:Rättsfallssamling i svensk bolagsrätt
Utgivningsår:2017
Omfång:550 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139208570
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 357 SEK exkl. moms

 

Rättsfallssamling i svensk bolagsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsfall inom det bolagsrättsliga området. Rättsfallssamlingen vänder sig till alla som har intresse av och/eller har anledning att fördjupa sig inom rättsområdet. Boken är dock primärt framtagen för att användas vid undervisningen i såväl bolagsrätt/associationsrätt som vid undervisningen i kredit- och obeståndsrätt på både grundoch fördjupningskurser.
 
  © 2017 Jure AB