Förvaltningsprocesslagen m.m.
   
 
Författare:von Essen Ulrik
Titel:Förvaltningsprocesslagen m.m.
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:680 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139020035
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

SLUT på förlag

 

Denna bok är ägnad förvaltningsprocessen sådan den framträder i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Kommentaren redogör för reglerna i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser i olika specialförfattningar beskrivs när så är nödvändigt för behandlingen av reglerna i förvaltningsprocesslagen. Författningstexten, liksom kommentarerna, avser lagstiftningen så som den ser ut från den 1 juli 2017.

I denna upplaga har nytillkommen praxis arbetats in. Vidare har gjorts en del omdisponeringar i texten i syfte att underlätta för läsaren att orientera sig i materialet. Inte minst gäller detta kommentarerna till lagen om allmänna förvaltningsdomstolar.
 
  © 2017 Jure AB