Företagsrekonstruktion
� i teori och praktik
   
 
Författare:Karlsson-Tuula Marie , Persson Annina H.
Titel:Företagsrekonstruktion � i teori och praktik
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:243 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139020653
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 535 SEK exkl. moms

 

Denna tredje upplaga behandlar förutsättningarna för företagsrekonstruktion, innehållet i ansökan, rättsverkningarna av inledandet av förfarandet, gäldenärens rådighet, rätt till kvittning, återvinning samt hantering av avtalsförhållanden. Såväl rekonstruktörens som borgenärernas roll diskuteras liksom lämpligt innehåll i rekonstruktionsplanen. Dessutom redogörs för förfarandets upphörande. Denna upplaga innehåller dessutom ett kompletterande avsnitt, om offentligt ackord under företagsrekonstruktion och nya rättsliga avgöranden. I boken finns det material som en praktiker har stor nytta av bl.a. ett särskilt avtal med ställföreträdarna för gäldenären. Boken vänder sig till såväl praktiker som studenter i deras utbildning.
 
  © 2017 Jure AB