Affärsjuridiska uppsatser 2017
   
 
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2017
Utgivningsår:2017
Omfång:338 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370116
Typ av verk:Examensarbete
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Allmänna verk och samlingsverk , Skadeståndsrätt

Pris: 435 SEK exkl. moms

 

Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendiet 2017 har tilldelats:

- Skatterättsligt företrädaransvar under likvidation. En analys av likvidatorers ansvar enligt 59 kap. 13 § SFL/Johanna Lundberg

- Domsrätt vid gränsöverskridande upphovsrättsintrång på internet/Gabriella Nyström Gustavsson

- Efterfinansiering. En analys av förvärvslåneförbudets gränser/Rebecka Elming

- Rättsföljder vid olovliga värdeöverföringar – särskilt om möjligheten till skadestånd/Johanna Karlsson
 
  © 2017 Jure AB