TEBE FÄRG AB
� Ett praktikfall i externredovisning
   
 
Författare:Alexandersson Örjan , Helin Sven , Uhman Benny , Seger Karin
Titel:TEBE FÄRG AB � Ett praktikfall i externredovisning
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:179 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144107554
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 296 SEK exkl. moms

 

Boken är en praktisk och helhetsorienterad redovisningsuppgift i extern redovisning. Uppgiften utgår från ett fiktivt, men verklighetstroget företag som tillverkar färg. Utifrån en bakgrundsbeskrivning av företaget, föregående års balans- och resultaträkning, årsstämmeprotokoll, styrelse­protokoll, bankkontoutdrag samt verifikationer för ett räkenskapsår skall studenterna planera redovisningen, genomföra den löpande bokföringen, göra bokslut samt upprätta årsredovisning enligt gällande lagstiftning och praxis. Till detta kan även ett moment av revision tillfogas.

Grundtanken är att förankra redovisningsproblem, såväl praktiska som principiella, i ett sammanhang till skillnad från traditionella övnings­uppgifter som ofta är fragmentbetonade. Uppgiften ger också träning i att arbeta med en större självständig uppgift där helhet, systematik och kreativitet viktigt. En tidigare version av materialet har under flera år använts vid högskolor och studieförbund och visar att uppgiften tar en till två veckors heltidsarbete att genomföra.
 
  © 2017 Jure AB