Hembud, förköp och samtycke
� En kommentar till 4 kap. 7-36 §§ aktiebolagslagen
   
 
Författare:Sjöman Erik
Titel:Hembud, förköp och samtycke � En kommentar till 4 kap. 7-36 §§ aktiebolagslagen
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:284 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139116202
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 919 SEK exkl. moms

 

När första upplagan av denna bok utkom hade 2005 års aktiebolagslag precis trätt i kraft. De nya reglerna om hembuds-, förköps- och samtyckesförbehåll hade alltså, med något enstaka undantag, ännu inte prövat vingarna i praktisk tillämpning. Annorlunda nu. Samtyckesförbehåll har hittills införts i cirka 22 000 aktiebolag och förköpsförbehåll i nästan 83 000 bolag. Hembudsförbehåll dominerar fortfarande stort och återfinns i cirka 363 500 av de totalt cirka 546 500 aktiebolagen. Flertalet av dessa bolag har låtit sina äldre hembudsförbehåll stå oförändrade med stöd av övergångsregeln i 7 § ABP.

Denna fjärde upplaga är ajourförd per den 1 maj 2017 med beaktande av litteratur och rättspraxis som tillkommit sedan tredje upplagan. Fjärde upplagan återspeglar också aktuell registreringspraxis i Bolagsverket. De kommenterade lagreglerna är i sak oförändrade jämfört med tredje upplagan.
 
  © 2017 Jure AB