Foreldelse av fordringer
� Kommentarer til lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer og utvalgte foreldelsesbestemmelser i spesiallovgivningen
   
 
Författare:Röed Anne Cathrine
Titel:Foreldelse av fordringer � Kommentarer til lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer og utvalgte foreldelsesbestemmelser i spesiallovgivningen
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:1032 sid.
Förlag:Cappelen
ISBN:9788202274245
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

SLUT på förlag

 

Foreldelse av fordringer gir grundige kommentarer til bestemmelsene i foreldelsesloven og utvalgte foreldelsesbestemmelser i spesiallovgivningen. I tillegg inneholder fremstillingen en generell del.

Siden forrige utgave av boken har forfatteren utvidet, omarbeidet og utdypet en rekke av kommentarene. Blant annet medførte vedtakelsen av den nye tvisteloven en rekke endringer i foreldelsesloven, og det har kommet til mange nye rettsavgjørelser, også fra Høyesterett. Dette har ført til en omfattende revisjon.

Boken er forsynt med en utførlig innholdsoversikt og omfattende registre. Den er et uunnværlig hjelpemiddel for jurister og andre som står overfor problemstillinger om foreldelse.
 
  © 2017 Jure AB