Markedsføringsretten
   
 
Författare:Møgelvang-Hansen Peter , Riis Thomas , Trzaskowski Jan
Titel:Markedsføringsretten
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:688 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788742000069
Produkttyp:Inbunden
Serie:Ex tuto
Ämnesord:Marknadsrätt , Marknadsföring , Utländsk rätt

Pris: 964 SEK exkl. moms

 

Markedsføringsretten er en samlet fremstilling af de regler, der sætter grænserne for virksomheders markedsføring, herunder anvendelse af varemærker og andre forretningskendetegn. Bogen inddrager den unionsretlige regulering, herunder retspraksis fra EU-Domstolen og forhold vedrørende markedsføring i EU’s indre marked.

Bogens udførlige behandling af den almindelige del af markedsføringsretten suppleres i bogens specielle del med kapitler om særlige markedsføringsretlige emner som fx direkte markedsføring, produktefterligninger, produkt- og mediespecifikke markedsføringsregler, samt særlige problemstillinger ved brug af internettet.

Fremstillingen er tilrettelagt ud fra en problemorienteret tilgang til emnefeltet og adskiller sig fra lignende fremstillinger ved bl.a. en systematisk behandling af hele kendetegnsretten, herunder varemærker og domænenavne – og ikke blot den kendetegnsretlige generalklausul i markedsføringslovens § 22.
 
  © 2017 Jure AB