Festskrift till Christina Moëll
   
 
Titel:Festskrift till Christina Moëll
Utgivningsår:2017
Omfång:564 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154405725
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter

Pris: 559 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

- Henrik Andersen, Senior Lecturer Lancashire Law School, University of Central Lancashire
WTO Antidumping Jurisprudence and Rule of law Challenges

- Michael Bogdan, professor, Lunds universitet
Indrivning i USA av svenska studiemedelsskulder

- Cécile Brokelind, professor, Lunds universitet
Punktskatt på energi i Sverige

- Katia Cejie, docent, Uppsala universitet
Alla dessa val

- Richard Croneberg, doktorand, Lunds universitet
Något om inkomstskatterättsliga reglers konstruktion

- Xavier Groussot, professor, Lunds universitet, Julian Nowag, universitetslektor, Lunds universitet
New Directions in Judicial Review? Proportionality, Subsidiarity and Impact Assesment in the Tobacco Product Directive Case

- Axel Hilling, docent, Lunds universitet
Överväganden vid publicering av rättsvetenskaplig forskning

- Maria Hilling, docent, Lunds universitet
Folkrättens indirekta genomslag vid tolkning av svenska skatteavtals införlivandelagstiftning

- Oskar Henkow, docent, Lunds universitet
När har det skett en import?

- Mats Höglund, docent, Karlstads universitet
Högsta förvaltningsdomstolens källhänvisningar

- Jan Kellgren, biträdande professor, Linköpings universitet
Något om betydelsen av reciprocitet och prissättning vid neutralitetsanalyser i inkomstskatterättslig forskning

- Eleonor Kristofferson, professor, Örebro universitet
Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet - Några principfrågor med anledning av Skatteverkets ställningstagande "Avdragsrätt för mervärdesskatt - fördelning efter skälig grund"

- Rune Lavin, f. d. professor, Lunds universitet
En lekmans funderingar om skatterättslig praxis

- Elenor Lissel, jur. lic., Lunds universitet
Justification for Safeguard Measures: Casuality in WTO Law and Regional Trade Agreements

- Titti Mattsson, Ann Numhauser-Henning, Eva Ryrstedt och Mia Rönnmar, professorer, Lunds universitet
Äldrerätt i juristutbildningen - pedagogiska, teoretiska och materiellrättsliga perspektiv

- Peter Melz, professor, Stockholms universitet
Tjänsteställe - för tillfälliga uppdrag vid universitet

- Kjell Å. Modéer, professor, Lunds universitet
Antonin Scalia and Scandinavia - Judicial Networking and Emerging Friendships

- Jérôme Monsenego, docent, Uppsala universitet
Article 5 (6) of the OECD Model Tax Convention: Independent Status and Group Memberships

- Gregor Noll, professor, Lunds universitet
Vid ruinens tröskel, folkrätten som doktrin och disciplin

- Katarina Olsson, professor, Lunds universitet
Trusten - Om en udda figur i vårt rättssystem och särskilt om skattedomstolarnas hantering av civilrätten

- Stefan Olsson, professor, Karlstad universitet
Tullrättens betydelse för de indirekta skatterna

- Vilhelm Persson, docent, Lunds universitet
Avgifter för allmänna handlingar och Skatteverkets skydd för enskildas intressen

- Robert Påhlsson, professor, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Några erfarenheter från arbetet i Skatterättsnämnden

- Pernilla Rendahl, docent, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Kemikalieskatt i Sverige? Till vilket eller vilka ändamål?

- Urban Rydin, jur. dr., skattechef, LRF Konsult
Förmåner i enskild verksamhet

- Ann-Sophie Sallander, universitetslektor, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
HFD: Sexmånaders- och ettårsregeln i strid med art. 45 FEUF vid utomlands intjänade förmåner

- Teresa Simon-Almendal, professor, Stockholms universitet
Oriktig uppgift som resultat av rättslig omkvalificering - några problematiserande reflektioner

- Bo Svensson, universitetslektor, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Från 716 milj. kr till 2 milj. kr - Proportionalitetsprincipen tillämpades i mål om föräldraansvar

- Mats Tjernberg, professor, Lunds universitet
Myten om in dubio contra fiscum

- Per Ola Träskman, professor emeritus, Lunds universitet
Skatter och straff - några funderingar

- Henrik Wenander, docent, Lunds universitet
Skydd för berättigande förväntningar i svensk förvaltningsrätt? - Negativ rättskraft, EU-rätt och styrning i förvaltningen

- Peter Westberg, professor, Lunds universitet
Fredad zon för kommuns konsultation med sin advokat?

- Frederik Zimmer, professor emeritus, Oslo universitet
Omgåelse av skatteregler - I Norge og i Norden

- Joachim Åhman, universitetslektor, Göteborgs universitet
Handelshinder till skydd för allmän moral

- Roger Persson Öhman, professor, Stockholms universitet
Vad kan göras åt företrädaransvaret? - Ett förslag de lege ferenda

- Olle Serin, f.d. bibliotekarie, Lunds universitet
Företeckning över Christina Moëlls skrifter 1996-2017
 
  © 2017 Jure AB