Fastighetstransaktioner i praktiken
   
 
Författare:Larsson Nils , Badur Assur , Jensen Ulf , Synnergren Stieg
Titel:Fastighetstransaktioner i praktiken
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:298 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139116028
Ämnesord:Fastighetsrätt , Ekonomi , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

Denna handbok behandlar formerna för fastighetstransaktioner:
• Fastighetsöverlåtelse
• Fastighetsöverlåtelse genom bolagsförvärv
• Fastighetsreglering
• Klyvning

Fastighetstransaktioner i praktiken ger en samlad presentation av samtliga transaktionsformer och redovisar dessa ur ett praktiskt perspektiv. I ett inledande avsnitt redovisas de regler för fast egendom, rättigheter i fastighet, byggrätter m.m. som är väsentliga att känna till för att kunna bedöma en fastighets möjliga användning och värde.


Boken behandlar vidare finansieringsfrågor, den lagstiftning som är aktuell vid en kontroll av en fastighet och dess belastningar samt innehåller en allmän genomgång av hur en due diligence genomförs. Grundläggande besked ges även om transaktioner av särskilda rättigheter till en fastighet, såsom lokalhyresavtal.


Fastighetstransaktioner i praktiken är en koncentrerad handledning för advokater, mäklare och andra som arbetar med fastighetstransaktioner. Boken beskriver ur ett praktiskt perspektiv ett stort antal frågor som ”säljare och köpare” ställs inför och ger även besked till ledning för val av transaktionsform.
 
  © 2017 Jure AB