Utsökningsbalken
� En kommentar
   
 
Författare: Walin Gösta , Gregow Torkel , Millqvist Göran , Persson Annina H.
Titel:Utsökningsbalken � En kommentar
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:712 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019879
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Blå Bibliotek
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt

Pris: 1478 SEK exkl. moms

 

En grundläggande kommentar till utsökningsbalken med utförliga hänvisningar till förarbeten, praxis och annan litteratur. Den förra upplagan av detta arbete utkom i början av år 2009. Sedan dess har en del ändringar skett i utsökningsbalken. Bl.a. har införts möjlighet att sälja utmätt lös egendom på auktion som hålls på internet, benämnd e-auktion; de närmare bestämmelserna om sådan auktion återfinns i utsökningsförordningen. Flera ändringar har samband med lagändringar på andra rättsområden. Åtskilliga nya rättsfall har tillkommit; bland dessa finns några avgöranden från Europadomstolen som rör Sverige. Författarna har strävat efter att göra kommentartexten mera lättillgänglig.
 
  © 2017 Jure AB