Ds 2001:63 Svensk basindustri - Bilagedel
� Konkurrenskraft och hållbar utveckling
   
 
Titel:Ds 2001:63 Svensk basindustri - Bilagedel � Konkurrenskraft och hållbar utveckling
Utgivningsår:2001
Omfång:309 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215748
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:63
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 160 SEK exkl. moms

 

I bilagan till promemorian ges en sammanställning och analys av uppgifter som är relevanta för en bedömning av den internationella konkurrenskraften hos svensk basindustri. ÅF Energikonsult Stockholm AB svarar för sammanställningen.
 
  © 2017 Jure AB