Niklas Bruun i Sverige
� En vänbok
   
 
Titel:Niklas Bruun i Sverige � En vänbok
Anmärkning:
Utgivningsår:2017
Omfång:458 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370109
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Festskrifter , Arbetsrätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Med denna vänbok hyllar vänner och kollegor professor Niklas Bruun.


Innehållsförteckning:

Kerstin Ahlberg
- ”Kollektivavtal i EU” revisited: allmängiltiga kollektivavtal i Sverige?

Annika Blekemo
- Några tankar om omplacering utanför arbetsgivarens verksamhet vid rehabilitering

Catharina Calleman
- Rätt till arbete, arbetsrätt och försörjningskrav för asylsökande

Laura Carlson
- Guarding the Academic Freedom of University Teachers: Time for a Reassessment?

Örjan Edström
- Medbestämmandeavtal – en särskild typ av avtal?

Ronnie Eklund
- The Temporary Agency Work Directive – a Pyrrhus Victory?

Reinhold Fahlbeck
- Konkurrensklausuler 1969 – 2002 – 2015 Svenska och nordiska utblickar

Susanne Fransson
- Från mål till medel – om utvecklingen av bestämmelserna om aktiva åtgärder

Mats Glavå, Jan Lidhard, Ulf Petrusson & Björn Skarp
- Lärarundantaget – en rättslig sedvana under omvandling?

Mikael Hansson
- Berättaren och paradigmet – exemplet Niklas Bruun

Åsa Hellstadius
- No Questions Asked. The principle of informed consent as a limitation to the patentability of human biological material?

Petra Herzfeld Olsson
- Europeiseringen av den svenska föreningsfriheten

Håkan Hydén
- Klasskampen – vart tog den vägen?

Jenny Julén Votinius
- Blandade åldrar, blandade känslor – om intergenerationell ambivalens i rätten

Gunnar W.G. Karnell
- Som arbetsupphovsrättsapostel i fiendeland

Kent Källström
- Gemenskapsprincipen och unionsprincipen

Marianne Levin
- Svenska innovationer

Jonas Malmberg & Sören Öman
- Något om kollektivavtal vid övergång av verksamhet

Bernard Johann Mulder
- Arbetstagarrepresentation i internationella koncernbolag

Ann Numhauser-Henning
- Äldrerätten i ett Norma-perspektiv

Per Jonas Nordell
- Förhållandet mellan marknadsföringsrätt och varumärkesrätt i ljuset av nya domstolsordningar i Sverige och Finland

Birgitta Nyström
- Svensk arbetsrätt – på väg mot vad?

Casten von Otter
- Om medborgare och väljare – synpunkter på demokratins gränssnitt

Frantzeska Papadopoulou
- Between exclusive rights and the struggle for openness in the field of digital teaching materials

Jan Rosén
- EU-domstolen som lagstiftare

Lotti Ryberg Welander
- Arbetstidsregleringen – en förändringsprocess i tiden?

Mia Rönnmar
- Aktuella utmaningar för det svenska kollektivavtalssystemet

Johan Schelin
- Till flydda tider …

Göran Söderlöf & Sophie Thörne
- MBL och kommunal upphandling av tjänster

Annamaria Westregård
- Collaborative economy – a new challenge for the social partners

Ola Wiklund
- On Law and Politics of the Swedish Gambling Monopoly
 
  © 2017 Jure AB