Danmark og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
   
 
Författare:Hartmann Jacques
Titel:Danmark og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Utgivningsår:2017
Omfång:208 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788742000083
Produkttyp:Inbunden
Serie:Ex tuto
Ämnesord:Internationell rätt , Utländsk rätt

Pris: 442 SEK exkl. moms

 

Den Europæiske Menneskerettigheds-konvention trådte i kraft den 3. september 1953. Danmark var et af ti lande, som grundlagde konventionen, og traditionelt har der været stor støtte for menneskerettigheder i Danmark. I de seneste år har der imidlertid været en del kritik af Menneskerettighedskonventionen.

Bogen besvarer grundlæggende spørgsmål og gennemgår de 15 sager, som Danmark har “tabt” siden tiltrædelsen i 1953, hvoraf langt de fleste har omhandlet retten til en retfærdig rettergang. Derudover har Danmark tabt principielle sager om tvunget medlemskab af fagforeninger, manglende beskyttelse af journalisters ytringsfrihed samt ulovlig frihedsberøvelse. Bogen viser, hvordan flere af disse sager, samt andre principielle sager fra menneskerettighedsdomstolen, har haft en afgørende indflydelse på det danske retssystem og værdinormer i Danmark. Konventionen og tillægsprotokollerne er optrykt i bogen og derfor altid ved hånden.
 
  © 2017 Jure AB