Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR)
� med kommentarer
   
 
Författare:Fabricius Ulla
Titel:Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR) � med kommentarer
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:774 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757433906
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

SLUT på förlag

 

I 2012 ratificerede Danmark tillægsprotokollen til FN-konventionen af 19. maj 1956 om fragtaftaler ved international godsbefordring af landevej (CMR-konventionen). Det fik bl.a. konsekvenser for lov om fragtaftaler ved international vejtransport, hvor det bl.a. blev muligt gennem ratificeringen at anerkende elektroniske fragtbreve og kommunikation.

I 4. udgave af lovkommentar om fragtaftaler ved international vejtransport behandles disse ændringer. Tillægsprotokollen er indarbejdet i CMR-loven, hvorfor nærværende lovkommentar indeholder helt nye bemærkninger til elektroniske fragtbreve og kommunikation. Strukturen er ændret lidt i forhold til de tidligere udgaver af lovkommentaren, så den er blevet nemmere at bruge som opslagsværk.

Fremstillingens primære sigte er at redegøre for gældende dansk ret, men vil som i de tidligere udgaver, medtage udenlandske retsafgørelser såvel som referencer til udenlandske forfattere. Gennemgangen af udenlandsk retspraksis er ikke udtømmende, men baseret på en gennemgang af domme optrykt primært i European Transport Law, Nordiske Domme i Søfartsanliggender samt retspraksis, der fremgår af udenlandsk retslitteratur. Domsgennemgangen er afsluttet ultimo april 2017, idet det bemærkes, at den seneste udgave af Nordiske Domme i Søfartsanliggender er årgang 2013.
 
  © 2017 Jure AB