Skipsarbeidsloven
� Med kommentarer
   
 
Författare:Pettersen Terje Hernes , Engeness Roald M. , Bull Hans Jacob , Jenum Hotvedt Marianne
Titel:Skipsarbeidsloven � Med kommentarer
Utgivningsår:2014
Omfång:680 sid.
Förlag:Fagbokforlaget
ISBN:9788245015393
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Arbetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 1334 SEK exkl. moms

 

Boken inneholder kommentarer til skipsarbeidsloven av 2013 med tilhørende endringer i skipssikkerhetsloven. Sammen fastsetter de det arbeidsrettslige vernet til sjøs. Viktige elementer fra sjømannsloven er videreført, samtidig som løsningene langt på vei er de samme som i arbeidsmiljøloven. Boken bygger på forarbeidene, på relevant rettspraksis fra sjømannsloven og arbeidsmiljøloven og på det internasjonale regelverket i Maritime Labour Convention (MLC).
 
  © 2017 Jure AB