Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen
� en vägledning
   
 
Författare:Näslund Marcus
Titel:Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen � en vägledning
Utgivningsår:2002
Omfång:43 sid.
Förlag:Ernst & Young
ISBN:9187178966
Serie:Ernst & Youngs skriftserie nr. 51
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Försäkringsrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

En viktig fråga för revisionsbranschen är att på ett seriöst sätt hantera skadeståndskraven som tenderar att öka. Detta är ett gemensamt ansvar, då omfattningen av krav mot företag och yrkesutövare i branschen påverkar möjligheten att teckna ansvarsförsäkringar till rimliga kostnader.

Den här skriften är ett försök att lyfta fram betydelsen av dessa frågor och föreslå olika tillvägagångssätt för att minska riskerna. Ett väl genomtänkt risk management höjer kvaliteten på arbetet och ger nöjda kunder.
 
  © 2017 Jure AB