Varumärkesanvändning
   
 
Författare:Arnerstål Stojan
Titel:Varumärkesanvändning
Utgivningsår:2018
Omfång:306 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020769
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 844 SEK exkl. moms

 

De varumärkesrättsliga bestämmelserna som reglerar vilken rätt som finns att använda och referera till annans varumärke är inte helt tydliga. I denna bok diskuteras och analyseras gränserna för tillåten och otillåten varumärkesanvändning i kommersiella sammanhang. Boken ger genom sin behandling av varumärkesrättens innehåll och gränser förslag på sätt att argumentera i intrångstvister.

Frågorna som behandlas är:
·varumärkesrättens intrångsförutsättningar vid fall av dubbel identitet och tillämpning av det utökade skyddet för kända varumärken
·varumärkesanvändning vid marknadsföring av varor som är kompatibla med varumärkesinnehavarens varor
·varumärkesanvändning vid marknadsföring av konsumerade varor
·varumärkesanvändning i jämförande reklam.

Varumärkesanvändning vänder sig till praktiserande jurister som vill fördjupa sig inom varumärkesrätt, men också till studenter som vill ha en ingång till frågeställningen.
 
  © 2017 Jure AB