Socialförsäkringsrätt
� om ersättning vid sjukdom
   
 
Författare:Ryberg-Welander Lotti
Titel:Socialförsäkringsrätt � om ersättning vid sjukdom
Anmärkning:Gavs tidigare ut under titeln: "Ersättning vid sjukdom - en socialförsäkringsrättslig introduktion". Detta är tredje upplagan med denna titel.
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:274 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116097
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Socialförsäkringen har under senare år varit utsatt för stora förändringar, såväl politiska och organisatoriska som rättsliga. I denna lärobok behandlas den rättsliga regleringen av en av socialförsäkringens viktigaste grenar – sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen är en konsekvens av den sociala risk som de flesta personer löper, att bli eller vara sjuk och att inte kunna försörja sig genom förvärvsarbete. Med det som utgångspunkt behandlas rätten att tillhöra den svenska socialförsäkringen, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna åberopa rättigheter vid sjukdom. Bokens fokus är en rättslig genomgång av sjukpenningen, sjukdomsbegreppet och begreppet arbetsförmåga. Dessutom behandlas rehabilitering och sjuk-/aktivitetsersättning.

Boken vänder sig främst till studenter i socialt arbete, rättsvetenskap och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Men den kan också användas av försäkringshandläggare, socionomer, kuratorer m.fl. yrkeskategorier som i sin verksamhet kommer i kontakt med sjukförsäkringsrättsliga frågor.
 
  © 2017 Jure AB