Aksjeloven og allmennaksjeloven
� Lovkommentar
   
 
Författare:Aarbakke Alse , Aarbakke Magnus , Knudsen Gudmund , Ofstad Tone , Skåre Jan
Titel:Aksjeloven og allmennaksjeloven � Lovkommentar
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:1392 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215025971
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Utländsk rätt

Pris: 3184 SEK exkl. moms

 

Boken omhandler først og fremst tolkningsspørsmål som lovene kan reise. Lovbestemmelsene er dessuten satt inn i en bredere rettslig sammenheng der betydningen av tilgrensende rettsområder, som verdipapirrett, kjøpsrett og panterett, er tatt i betraktning.

Kommentarutgaven er skrevet for domstoler, prosederende advokater og for juridiske, økonomiske og andre rådgivere som arbeider med aksjerettslige spørsmål. Den vil også være nyttig for generalforsamlingsdirigenter, styreledere, styremedlemmer, styresekretærer, daglige ledere, revisorer, og andre tillitspersoner i aksjeselskaper.
 
  © 2017 Jure AB