Momsloven 50 år
� festskrift i anledning af 50 års jubilæet for Danmarks første momslov
   
 
Titel:Momsloven 50 år � festskrift i anledning af 50 års jubilæet for Danmarks første momslov
Utgivningsår:2017
Omfång:383 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788742000090
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Ex tuto
Ämnesord:Festskrifter , Skatterätt

Pris: 719 SEK exkl. moms

 

Med dette festskrift markeres 50-års jubilæet for Danmarks første momslov. Bogen indeholder bidrag inden for en række centrale temaer af væsentlig betydning for momsretten: Samspillet mellem national ret og EU-ret, rettigheder og retssikkerhed, retspolitiske overvejelser på momsrettens område, momsrettens udvikling, momsrettens forhold til den nye digitale økonomi, momsfritagelserne, momsfradragsretten og handel over landegrænser.

Festskriftets bidragydere omfatter teoretikere fra danske og udenlandske universiteter samt embedsmænd, rådgivere og advokater med speciale i momsret.

Innehold:
MOMSSYSTEMET FØR, NU OG FREMOVER 19
1. EU VAT: 50 Years: A Unique Regional Experience 21
Donato Raponi, Partner at Taj, Law Firm, Paris
2. Historisk tilbageblik på momslovgivningen 37
Director Lars Rasmussen & partner Cliff Kristoffersen, Deloitte
3. Fremtidens momssystem – udfordringer set fra
erhvervslivets side 59
Skattepolitisk chef Jacob Ravn & Fagchef for moms, regnskab og revision
Ulla Brandt,
Dansk Erhverv

RETSKILDESPØRGSMÅL I MOMSRETTEN 75
4. The Ne Bis In Idem Principle in VAT Cases and the
EU Charter of Fundamental Rights 77
Professor, dr. dr. h.c. Ben J.M. Terra
5. VAT and the Refugee Crisis: Human Rights, Gender,
EU VAT Gap, and EU Tax Policies 85
Associate Professor Cristina Trenta, Örebro University
6. Handicapkonventionens betydning for dansk momsret 105
Adjunkt, ph.d. Karina Kim Egholm Elgaard, Københavns Universitet
7. Retskildeovervejelser på momsrettens område – er der
knas i forholdet til EU-retten? 153
Professor, ph.d. Dennis Ramsdahl Jensen & professor, ph.d. Henrik
Stensgaard,
Aarhus Universitet

DIGITALISERINGEN OG DEN NY ØKONOMIS
UDFORDRINGER TIL MOMSSYSTEMET 183
8. Deleøkonomi – hvilke udfordringer står
momssystemet overfor? 185
Partner Lars Loftager Jørgensen & partner Thomas Svane Jensen, Deloitte
9. European Value-Added Taxation of the Digital Economy 207
Professor Björn Westberg, Jönköping University
10. Momsfritagelsen for aviser på digital rejse 221
Advokat Mette Christina Juul, Justitia
11. Acting in One’s Own Name on Someone Else’s Behalf:
A Changing Concept? 241
Associate Professor Oskar Henkow, Lund University

UDFORDRINGER I RELATION TIL MOMSSYSTEMETS
ANVENDELSESOMRÅDE OG MOMSFRITAGELSERNE 255
12. Datacentralydelser og momsfritagelsen i
momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c 257
Advokat Tom Kári Kristjánsson & advokat Jakob Krogsøe, Plesner
13. Momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger
– udvalgte problemstillinger 271
Senior manager, LL.M. Helene Ruby Brandt & partner, ph.d. Anders
Strandet Jepsen, PwC
14. Når formålet med leverandørens virksomhed
indebærer legale neutralitetsbrud 287
Advokat Robert Mikelsons, NJORD Law Firm
15. The Right to Deduct VAT for Mixed Activities:
A Swedish-Austrian Comparison 307
Professor, Iur Dr. Eleonor Kristoffersson, Örebro University
16. Offentlige virksomheder og institutioner udvikler
sig i takt med momsloven 321
Momsdirektør Søren Engers Pedersen, Timetax A/S
17. Levering mod vederlag – udvalgte grænsedragningstilfælde 335
Director Casper Bjerregaard Eskildsen, partner Claus Bohn-Jespersen &
partner Flemming Lind Johansen, KPMG Acor Tax
PROBLEMSTILLINGER VED HANDEL OVER LANDEGRÆNSER 347
18. Bør Norge endre sine regler for tjenesteleveranser over
landegrensene? 349
Førsteamanuensis, ph.d Anders Mikelsen, Handelshøyskolen BI
19. Cross Border Rulings (CBR) – et EU-pilotprojekt 373

 
  © 2017 Jure AB