Aftalelovens § 36
� fra kontraktfrihed til urimelighedskontrol
   
 
Författare:Andersen Lennart Lynge
Titel:Aftalelovens § 36 � fra kontraktfrihed til urimelighedskontrol
Utgivningsår:2018
Omfång:512 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788742000120
Produkttyp:Inbunden
Serie:Ex tuto
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 951 SEK exkl. moms

 

Bogen beskriver introduktionen af aftalelovens § 36 i 1975, og hvorledes den har virket. Den arkæologiske forankring undersøges, og samtidig er alle trykte afgørelser samt enkelte utrykte analyseret. Forfatteren peger på, at mange fejlagtigt anser urimelighed og rimelighed for komplementære størrelser, og han opfordrer til større bevidsthed om, at § 36 er en urimelig­hedskontrol. Forfatteren påviser, at § 36’s rolle som generalklausul ikke har fungeret, idet bestemmelsen i alt væsentligt har fungeret som en lempelsesregel.

Indtil videre er kun få afgørelser gået videre end regelsættet før 1975 med hensyn til at beskytte den svage part i et kontrakt­forhold. Bogen undersøger forholdet til de øvrige bestemmelser i aftalelovens kapitel III og V, herunder navnlig forholdet til §§ 31 og 33. Der peges på, at samspillet med § 39 bør undersøges nærmere, navnlig i ansættelsesretlige sager.

Indtil 2014 har bl.a. de hidtidige processuelle regler medført mange sager ved domstolene, herunder Højesteret, men der rejses spørgsmål om, hvorvidt de nuværende regler betyder, at § 36-sager fremover vil blive enlige svaler i Højesteret.
 
  © 2017 Jure AB