Skyddsombudsrätt
� Skydds- och arbetsmiljöombud - samverkan, ansvar och tillsyn
   
 
Författare:Steinberg Maria
Titel:Skyddsombudsrätt � Skydds- och arbetsmiljöombud - samverkan, ansvar och tillsyn
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:330 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139115267
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 416 SEK exkl. moms

 

– Vilka rättsliga möjligheter har skyddsombuden/arbetsmiljöombuden
att påverka arbetsmiljön och ta upp frågor om t.ex. stress, arbetsmängd och arbetstid samt kränkningar?

– Vilka samverkar ombuden med?

– Vilket ansvar har arbetsgivaren?

– Vilka uppgifter har Arbetsmiljöverket?


Dessa och många andra frågor behandlas i boken, som lättillgängligt beskriver olika slag av skyddsombud, deras befogenheter, val och rättsskydd.

Skyddsombudsrätt ger också en översikt över arbetsmiljörätten. Den tar upp frågor om företagshälsovård, arbetsskador och rehabilitering samt arbetsmiljöbrott.

Systematiskt arbetsmiljöarbete behandlas, särskild uppmärksamhet ges till psykosociala frågor med stöd av föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Nästan 100 fall redovisas från olika domstolar och från Arbetsmiljöverket.

Boken vänder sig till skyddsombud (arbetsmiljöombud), till studenter som läser arbetsmiljörätt och till fackliga- och arbetsgivarföreträdare samt till personal inom företagshälsovård och tillsynspersonal.
 
  © 2017 Jure AB