Makten över arbetsmarknaden
   
 
Författare:Nycander Svante
Titel:Makten över arbetsmarknaden
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:484 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144120041
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Arbetsrätt

Pris: 297 SEK exkl. moms

 

Här skildras förhållandet mellan staten, arbetsgivarna och fack­föreningarna under mer än hundra år: striderna om förenings­rätten, kollektivavtalens framväxt, konflikten om Stripa­direktivet på tjugotalet, skotten i Ådalen 1931, Saltsjöbadspolitiken, Metallstrejken 1945, den nya arbetsrätten på sjuttiotalet, löntagarfonderna, den statliga inkomstpolitiken och jämställdhetslagen.

Författaren visar att LO i det längsta bjöd motstånd mot lagen 
om anställningsskydd och andra delar av den nya arbetsrätten. Han undersöker arbetarrörelsens uppbrott från Saltsjöbads-politiken och Olof Palmes roll i striden om löntagarfonderna.

Det gamla borgerliga Sverige var en välkomnande miljö för den framväxande fackföreningsrörelsen. Allmänna opinionen stödde arbetarnas rätt att organisera sig. Liberalerna var våg-mästare i riksdagen från 1905 och förhindrade en antifacklig lagstiftning. Fackföreningarna blev starkast i världen därför 
att de verkade i stor frihet.

Boken kastar nytt ljus över Sveriges 1900-tal.
 
  © 2017 Jure AB