Prop 2017/18:81 Elektronisk övervakning av kontaktförbud
   
 
Titel:Prop 2017/18:81 Elektronisk övervakning av kontaktförbud
Utgivningsår:2018
Omfång:61 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718081
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:81
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att skyddet mot trakasserier och förföljelse ska stärkas. Det ska ske genom en bättre kontroll av att kontaktförbud följs och en skärpt syn på överträdelser av kontaktförbud med elektronisk övervakning.

Det föreslås att utvidgade kontaktförbud ska kunna övervakas elektroniskt. Detta ska vara huvudregeln om den som avses med ett beslut tidigare har överträtt ett kontaktförbud. Den längsta möjliga förbudstiden för kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning ska vara ett år, i stället för sex månader. Överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning införs som särskild brottsbeteckning. Straffskalan ska vara fängelse i högst två år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB