I forskningens og formidlingens tjeneste
� festskrift til professor Lars Bo Langsted
   
 
Titel:I forskningens og formidlingens tjeneste � festskrift til professor Lars Bo Langsted
Utgivningsår:2018
Omfång:431 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788742000106
Produkttyp:Inbunden
Serie:Ex tuto
Ämnesord:Festskrifter , Utländsk rätt

Pris: 845 SEK exkl. moms

 

Professor Lars Bo Langsted hyldes med dette festskrift, som er skrevet af personer, der har krydset Lars Bo Langsteds vej gennem hans faglige liv. Festskriftet indeholder artikler inden for strafferet og erstatningsret samt andre discipliner, som Lars Bo har berørt i sit arbejdsliv.

Emnerne spænder vidt fra strafferetlige emner om forbrydelser, der ikke eksisterer, databedrageri og borgmestres strafansvar over erstatningsretlige emner om kapitalselskabers erstatningsansvar til emner om persondatarettens sanktionering og fremtidens forkyndelser. En af artiklerne trækker retshistoriske tråde tilbage til den danske straffesag i 1926 om Biskop Basts velgørenhedssvig.

Bidragene er primært danske, men der er også afstikkere til islandsk, norsk og svensk ret samt EU-ret.

INDHOLD:

- Trine Baumbach, “Hacker-bestemmelsen, Se og Hør-sagen og nyere tendenser”

- Peter Blume, “First we take and then we take. Persondatarettens sanktionering”

- Ragnheiður Bragadóttir, “Voldtægtsbegrebet i islandsk ret ‒ før og nu”

- Sten Bønsing, “‘Rødvinssagen’ i Farum – En straffesag fyldt med forvaltningsret og embedsmisbrug”

- Hans Henrik Edlund, “Ansvar for urigtige angivelser af nettolejeindtægter i handler med investeringsejendomme”

- Birgit Feldtmann, “Pirateribekæmpelse i komplekse juridiske farvande”

- Peter Garde, “Biskop Bast – en sag om velgørenhedssvig”

- Jesper Hjortenberg, “Eurojust. EU’s enhed for retligt samarbejde – i praksis”

- Nicolaj Sivan Holst & Lasse Lund Madsen, “En revisor-smølfe-CD – om forsøg på spirituskørsel”

- Søren Sandfeld Jakobsen, “Reguleringen af cyberkriminalitet og cybersikkerhed: Status, udfordringer og perspektiver”

- Peter Langsted, “Kapitalselskabers erstatningsansvar over for deres investorer”

- Torsten Bjørn Larsen, “Rimeligt vederlag i produktefterligningssager”

- Lene Wacher Lentz, “Røveri af bil – forbrydelsen der ikke findes”

- Jesper Lindholm, “Menneskerettigheder – et spørgsmål om tro?”

- Christian Lundblad, “Fremtidens forkyndelsesordning for domstolene i udenlandske straffesager”

- Carsten Munk-Hansen, “Begrænsning af rådgiverens opgaver ved aftale eller som følge af situationen”

- Mette Neville, “SMV-bestyrelsen som vækstmotor”
Gorm Toftegaard Nielsen, “Virksomhedsansvaret. En revision, så praktikerne kan bruge reglerne?”

- Jens Røn, “Databedrageri – stadig en overset bestemmelse?”

- Inger Marie Sunde, “Har vi behov for straffebud om datakriminalitet?”

- Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, “Kunsten at læse en dom – og kunsten at skrive den!”

- Marie Jull Sørensen, “Formidlingsplatformens erstatningsansvar for brugernes kriminelle handlinger”

- Jan Trzaskowski, “Abonnementsfælder – i grænselandet mellem markedsføringsret og strafferet”

- Per Ole Träskman, “Brott på och med internet – straffrättslig rättstillämpning avseende brott på internet”

- Jørn Vestergaard, “Udlevering til umenneskelig eller nedværdigende behandling”
 
  © 2017 Jure AB