Europaperspektiv 2018 - EU i en världsordning under omvandling
   
 
Titel:Europaperspektiv 2018 - EU i en världsordning under omvandling
Utgivningsår:2018
Omfång:298 sid.
Förlag:Santérus
ISBN:9789173591263
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:EU-rätt , Internationell rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 252 SEK exkl. moms

 

Hur påverkar och påverkas EU av de pågående maktförskjutningarna inom världspolitiken och utmaningarna mot den liberala världsordningen? Att grundpelarna i den liberala världsordningen såsom vi känner den sedan slutet av andra världskriget utmanas av starka krafter både inom och utom EU:s gränser utgör en av unionens hittills mest komplexa utmaningar. Komplexiteten grundar sig inte minst i att EU som organisation på samma gång är ett resultat av denna världsordning och en garant för densamma.

EU:s roll i en världsordning under omvandling ger upphov till en rad frågor:
- På vilket sätt påverkas EU:s förmåga att främja hållbar handel och upprätthålla internationell frihandel av att USA driver en mer protektionistisk handelspolitik?
- Vilket handlingsutrymme har EU att agera i världspolitiken om multilaterala organisationer och globala regler undermineras?
- Hur kan EU påverka det internationella klimatsamarbetet givet de globala maktförskjutningar som pågår?
- Hur påverkas EU och sammanhållningen mellan medlemsstaterna av utomeuropeisk migration?
- Vilken betydelse har Brexit för EU:s sammanhållning och framtida utveckling?
- Hur påverkas EU:s politik av att högerpopulistiska partier tar allt större plats i många medlemsländer och hur kan EU-rättens genomslag och efterlevnad säkras gentemot nationalistiska krafter?
 
  © 2017 Jure AB