SOU 2002:1 Samordning och regress
� Ersättning vid personskada
   
 
Titel:SOU 2002:1 Samordning och regress � Ersättning vid personskada
Utgivningsår:2002
Omfång:407 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215756
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Personskadekommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:1
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Försäkringsrätt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

Personskadekommittén föreslår i detta betänkande att en arbetsgivare som har betalat sjuklön till en skadad anställd ska kunna få ersättning för denna kostnad från den som är ansvarig för skadan. Är det en trafikskada betalas ersättningen från trafikförsäkringen, i andra fall av skadevållaren själv, ofta genom en ansvarsförsäkring. Ett viktigt skäl för förslaget är hänsynen till de små företagen. Kommittén behandlar även de regler som gäller i övrigt för försäkringsersättningar vid personskada och reglerna rörande försäkringsbolagens regressrätt.
 
  © 2017 Jure AB