Representation
� Avdragsgillt eller inte avdragsgillt? Lyxrepresentation, personalfester, gåvor, resor, konferenser
   
 
Författare:Svensson Ulf Bokelund
Titel:Representation � Avdragsgillt eller inte avdragsgillt? Lyxrepresentation, personalfester, gåvor, resor, konferenser
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:256 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176950722
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 396 SEK exkl. moms

 

REPRESENTATION beskriver vad som är avdragsgill respektive inte avdragsgill representation och vad du bör tänka på för att inte drabbas av skattemässiga överraskningar. Boken är uppdaterad med de nya regler som införts 2017 och 2018.

REPRESENTATION är en praktiskt inriktad skattehandbok för företag och anställda. Boken handlar om de många gånger svårtolkade skattereglerna om extern och intern representation.

Att representationsfrågorna ställer till problem ute på företagen märker vi i kontakten med företagen och deras rådgivare. Vad är avdragsgillt och vad är inte avdragsgillt? Vilka beloppsgränser gäller? Kan man i vissa fall drabbas av förmånsbeskattning? Vilka regler gäller för gåvor av olika slag? Hur fungerar momsreglerna?

I boken besvarar vi dessa och många andra intressanta och svårbedömda frågor om representation. Du får många praktiska råd och tips.

Ur innehållet:

- Momsreglerna (inkl nya reglerna om moms på måltidsrepresentation)
- Avdrag för enklare förtäring och förfriskningar – men slopat avdrag för måltider
- Begreppen representationstillfälle, omedelbart samband, skäligt belopp och affärsförhandling.
- Gränsdragningen mot privata levnadskostnader
- Extern representation
- Intern representation
- Vin och sprit
- Reklamgåvor
- Personalfester
- Styrelsesammanträden, revision, bolagsstämma mm
- Interna kurser och konferenser
- Lyxrepresentation
- Resor
 
  © 2017 Jure AB