Inkomstskattelagen
� En kommentar, del I och II
   
 
Författare:Andersson Mari , Saldén Enérus Anita , Tivéus Ulf
Titel:Inkomstskattelagen � En kommentar, del I och II
Anmärkning:Två volymer. Utkommer en gång per år. Stående order på ny upplaga. Om stående order EJ önskas, vänligen meddela Jure på beställningen, eller ring tel 08-6620080.
Upplaga:18 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:1950 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020714
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 2175 SEK exkl. moms

 

I denna artonde upplaga har vi tagit med och kommenterat alla ändringar i inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2017. Bland nyheterna kan nämnas följande:

- Skatten för pensionärer m.fl. har sänkts

- Förmånsvärdet för tjänstebilar har ändrats

- Skattelättnader för vissa personaloptioner

- Högre skatt på sparande på ISK och i kapitalförsäkringar

- Vissa skattefrågor för ideella föreningar, trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

- Nya avgöranden m.m.

Den nya upplagan är också uppdaterad med alla nya viktiga avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden som berör IL, liksom nya ställningstaganden från Skatteverket och ny doktrin.
 
  © 2017 Jure AB